Institute of NeuroCognitivism
FR  NL  EN
Zich registreren Profiel wijzigen Contacten

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Met het oog op het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer van ieder met wie het Institute of NeuroCognitivism in contact is en conform de Europese richtlijnen en de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u in de databank van het INC gelijk wanneer de gegevens controleren die betrekking hebben op u of op elke persoon voor wie u aansprakelijk bent en kunt u die gegevens laten bijwerken of schrappen.

Bescherming van het privéleven - Powered by 2B.COM SPRL